Satisco

De juiste aanpak voor meer zichtbaarheid op de arbeidsmarkt 

“Onze expertise ligt bij de interfaces tussen verschillende informaticasystemen, en dus ook bij de integratie en de transformatie van de gegevens en protocollen die deze systemen gebruiken”, legt Alain Kunnen uit wanneer we hem vragen Satisco voor te stellen, het IT-bedrijf dat hij in 2005 heeft opgericht en dat hij sindsdien leidt. “Informaticasystemen zoals die van banken bijvoorbeeld, communiceren voortdurend en wisselen voortdurend gegevens met elkaar uit, maar ze spreken in verschillende talen”, verduidelijkt hij. “Er is dus een vertaler nodig om de gegevens om te zetten zodat iedereen elkaar begrijpt. Die interfaces en dat vertaalwerk tussen verschillende protocollen vereisen erg specifieke en doorgedreven competenties: je moet niet alleen talloze protocollen en technologieën kennen, maar je moet ook goed de business van onze klanten begrijpen, met name van grote spelers in onder meer de financiële, bancaire en industriële sectoren.”

Op zoek naar even zeldzame als begeerde profielen

De positionering in deze zeer specifieke niche brengt noodzakelijkerwijs een grote uitdaging met zich mee: de juiste profielen vinden op de arbeidsmarkt. “We hebben momenteel een vijftigtal mensen in dienst. Gezien de kenmerken van onze dienstverlening, hebben we zeer  specifieke profielen nodig … en die zijn even zeldzaam als gewild. Dat zorgt voor wederkerende problemen telkens we aanwerven: we stoppen veel te veel tijd en energie in iets dat we niet beheersen. We hebben een echte strategie nodig om de juiste profielen aan te trekken, goed wetende dat onze zichtbaarheid bij kandidaten miniem is. We zijn ons al langer bewust van dit probleem, maar tot nu toe hadden we geen oplossing gevonden.”

De juiste aanpak om beter te functioneren

In die context deed Alain Kunnen beroep op HR Partners. “Onze behoeftes waren duidelijk: IT-specialisten vinden en rekruteren, processen installeren en een rekruteringsmethode ontwikkelen. Ons doel is om regelmatig kandidaturen te ontvangen van de juiste profielen. Er moet een volledige communicatiestrategie opgesteld worden en nieuwe kanalen moeten verkend worden om ons doelpubliek te bereiken, bijvoorbeeld via universiteiten, jobdagen, sociale netwerken … We hebben daarom aan HR Partners gevraagd om al deze behoeftes te analyseren en de goede rekruteringsstrategieën te definiëren, de juiste processen uit te schrijven en alles te implementeren. We wensten daarnaast ook dat HR Partners iemand tot onze beschikking zou stellen die de rol van orkestleider op zich kon nemen om dit allemaal in de praktijk te brengen.”

Resultaten die de verwachtingen overtreffen

Tot nu toe overtreffen de resultaten de verwachtingen. “HR Partner heeft ons Katrijn voorgesteld, een consulente met een profiel dat perfect overeenstemde met onze verwachtingen. Haar missie is gestart tijdens de lockdown, en we zijn aangenaam verrast door de verkregen resultaten. Katrijn begrijpt ons vak, onze eigenheden en de behoeftes die daaruit voortvloeien, wat niet vanzelfsprekend was voor een extern persoon. Alles werd perfect samengevat in haar rapporten en ze heeft ons enkele mogelijkheden voorgesteld waaraan ik zelf niet had gedacht. Als kers op de taart voert Katrijn haar eerste aanwervingen nu succesvol uit. Ik ben dus erg tevreden met de toegevoegde waarde van HR Partners, dat voor ons een strategische partner voor de toekomst wordt”, besluit Alain.

 

Alle artikelen