Child Focus

Tijdens de coronacrisis moest Child Focus zijn organisatie heruitvinden. Om de tijd na corona voor te bereiden, schakelde het HR Partners in.

Thuiswerk voor iedereen sinds maart 2020

Hélène Cotsoglou, HR-verantwoordelijke bij Child Focus: “Onze 60 medewerkers werken sinds maart 2020 van thuis uit. Van bij het begin van de crisis hebben we hun veiligheid en die van hun gezin vooropgesteld. We hebben ook voor flexibele werkomstandigheden gezorgd, met name voor degenen die met kinderen in huis moesten werken.”

Concrete maatregelen om deze onverwachte omschakeling te vereenvoudigen

Tools om te videobellen, een wekelijkse nieuwsbrief over de vooruitgang van projecten, microvergaderingen rond het welzijn en de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers … Alles werd in het werk gesteld om deze onverwachte omschakeling naar thuiswerk in de best mogelijke omstandigheden te laten verlopen. “De resultaten van deze enquête rond welzijn heeft een behoorlijk grote vermoeidheid bij onze medewerkers aangetoond, maar ook een moreel dat goed zat”, benadrukt Hélène Cotsoglou.

Voorbereiding op post-corona en de terugkeer naar het werk

Om de tijd na de crisis voor te bereiden, heeft Child Focus beroep gedaan op HR  Partners. Hélène Cotsoglou: Kmo’s, grote bedrijven, vzw’s … HR Partners is het gewoon om met erg verschillende organisaties te werken. Ze hebben de juiste expertise om ons hierbij te begeleiden. Dat hebben ze dan ook gedaan. Ze bezorgden ons een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst en hielpen ons de antwoorden te analyseren, zodat we de juiste maatregelen konden treffen: leiderschapsopleidingen voor onze managers, ook vanop afstand, organisatie van teamwerk in deze nieuwe context, juridische begeleiding voor het juridische luik van thuiswerk …”

Gezellig en creatief

Jean-Paul Fajgenblat, CFO van Child Focus, legt uit hoe werknemers ook inspraak kregen in het post-coronakantoor. “We hebben een werkgroep opgericht met een vertegenwoordiger van elk departement en HR Partners. Zij hebben zich samen over de inrichting van onze kantoren gebogen. Hun conclusie? De kantoren moesten gezellig worden en de creativiteit bevorderen.”

Versnelling van de digitalisering en behoud van het vertrouwen

Jean-Paul Fajgenblat wijst op een belangrijk gevolg van de crisis: “De digitalisering van onze organisatie heeft een grote versnelling gekend: software voor ondertekening op afstand, digitale goedkeuring van facturen …”. Tot slot weten Hélène en Jean-Paul al wat de grootste uitdaging zal zijn post-corona: het behoud van het klimaat van vertrouwen tussen het management en de teams in een context waarin thuiswerk vaker zal voorkomen: “Ook al hebben we een prachtige missie, toch verloopt dit niet vanzelf. We moeten onze managers opleiden zodat ze stresssignalen kunnen herkenen.”

Alle artikelen