Diversiteit en inclusie handvest

Binnen HR Partners staan mensen - onze medewerkers, onze klanten en onze kandidaten- centraal. Wij engageren ons om hierna vernoemde pijlers te volgen en verwachten van al onze medewerkers volgende basisprincipes van de diversiteitsverklaring te ondertekenen.

  • HR Partners zal in het kader van rekrutering en tewerkstelling proactief de diversiteit bewaren. Wij geloven erin dat recht op werk een universeel recht is. Om dit te garanderen is onze selectie enkel gebaseerd op functie gerelateerde competenties, ambitie, motivatie, bedrijfscultuur en –waarden.
  • Anti-discriminatie is een belangrijk onderdeel van onze dagdagelijkse job, wij zetten ons in om actief een neutrale houding te bewaren ten opzichte van alle diversiteitscriteria zoals geslacht, leeftijd, land van afkomst, ras, huidskleur, sociale stand, seksuele geaardheid, handicap en de religieuze overtuiging.
  • In een samenwerking met klanten, passen wij dezelfde waarden toe. Wij engageren ons om deze pijlers van diversiteit te blijven volgen.
  • Respect is de basis van onze organisatie en werking, we dulden geen discriminatie tussen collega’s