Privacybeleid

Wij hechten veel belang aan de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens!

Wij hebben de intentie om uw persoonlijke gegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Dit privacy beleid specifieert welke persoonlijke gegevens over u als fysieke persoon worden verwerkt door HR-partners en wat de doeleinden van de verwerking zijn. Aan de andere kant geven we details over de rechten u hebt, om de bescherming van uw privacy te garanderen en eventueel te verbeteren.

Algemeen

Uw gegevens worden behandeld door HR Partners, een organisatie die haar hoofdzetel heeft te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 11 en ingeschreven is bij de kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0719.430.390.

Als u aanvullende vragen heeft, of indien u meer informatie wenst, kan u gerust contact met ons opnemen via privacy@hrpartners.be

Wetgeving

HR-partners verplicht zich te voldoen aan de wettelijke bepalingen die zijn vastgelegd in de Europese Algemene Verordening betreffende Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (ook genoemd/ bekend als De GDPR).

Verzamelde gegevens

Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Uw identificatiegegevens (naam, voornaam, aanspreektitel, e-mailadres, geboortedatum en afleveradres);
 • Uw professionele gegevens (ervaringen, diploma's, vaardigheden, taalvaardigheden, hobby’s )
 • Uw bankgegevens (creditcardnummer, IBAN en BIC / SWIFT) en facturatie ;
 • Uw persoonlijke gegevens verkregen uit verschillende bronnen (websites van derden en offline evenementen) ;
 • Onze communicatie (via e-mail of dergelijke) ;
 • Het type domein waarmee u verbinding met internet maakt ;
 • Het IP-adres dat aan u is toegewezen ;
 • De datum en tijd van uw toegang tot onze website ;
 • De locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot de communicatie ;
 • De pagina’s die u op onze website hebt geraadpleegd ;
 • Het type browser, platform en/of besturingssysteem dat u gebruikt ;
 • De zoekmachine evenals de trefwoorden die worden gebruikt om de website te vinden ;
 • Uw browservoorkeuren ;

Doeleinden

Wij verzamelen uw gegevens voornamelijk om uw contract te kunnen verwerken, het sturen van onze nieuwsbrief, onze service verbeteren, en meer algemeen, om onze aanbiedingen en opportuniteiten te kunnen communiceren die uw mogelijk kunnen interesseren. En eindelijk, uw gegevens stellen ons in staat om uw navigatie op onze website te verbeteren en te vergemakkelijken.

Ontvangers

HR Partners verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met bovengenoemde doeleinden. De medewerkers van HR Partners, die uw persoonlijke gegevens nodig hebben bij de uitvoering van hun taken, kunnen deze raadplegen.

In sommige specifieke gevallen, kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan derden worden doorgegeven, zoals :

 • Sociale secretariaten
 • Accountants en belastingconsulenten
 • ICT-providers
 • Officiële instanties in het kader van de wettelijke verplichtingen die de federatie moet naleven (FOD Economie, Belgische monitor….).

Transfer naar het buitenland

Wij verzenden uw gegevens naar een land dat geen lid is van de Europese Unie, enkel als dat land een niveau van bescherming biedt gelijkwaardig aan dat wat u kunt genieten in uw land van verblijf.

Retentieperiode

HR Partners behoudt uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor de vervulling van de hierboven beschreven doeleinden.

Deze gegevens worden verwijderd zodra de relatie met HR Partners en deze doeleinden eindigt (op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van u of door een beslissing van HR Partners).

Voor administratieve redenen, zal HR Partners uw achternaam en naam archiveren / bewaren, omdat deze gegevens niet verwijderd kunnen worden (bijv. Kandidatuur verzonden naar onze klanten, enz.).Uw contactgegevens worden niet langer actief bewaard.

Uiteraard behoudt HR Partners uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke vertragingen en verjaringstermijnen die van kracht zijn.

Rechten en verplichtingen

HR Partners verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens en de daaruit voortvloeiende rechten te respecteren :

1. Recht van inzage van de betrokkene

Indien u uw persoonlijke gegevens wenst te raadplegen die door HR Partners zijn verwerkt, kunt u dit doen door gebruik te maken van uw inzagerecht.

HR Partners zal u een zo compleet mogelijk verslag bezorgen van uw persoonlijke gegevens. Die zij behoudt over u. HR Partners kunnen al bevestigen dat ze geen bepaalde categorieën persoonlijke gegevens bewaren (bijvoorbeeld gegevens over etnische afkomst, gezondheid, seksuele geaardheid enz.).

2. Recht op rectificatie

Indien er onjuiste gegevens in uw persoonlijke gegevens voorkomen (achternaam, adres, mailadres,…), vragen we u vriendelijk om ons dit te laten weten, zodat we eventuele noodzakelijke wijzigingen of aanvullingen kunnen aanbrengen.

3. Recht op gegevenswissing

Als u van mening bent dat HR Partners bepaalde persoonlijke gegevens niet op een wettelijke manier behandelt, dat wil zeggen, zonder een legitiem doel om dit te doen, kunt u verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden verwijdert.

In ieder geval heeft HR Partners het recht om uw persoonlijke gegevens te bewaren wanneer een wettelijke verjaringstermijn dit vereist.

Opmerking : Indien u de verwijdering van uw persoonlijke gegevens verzoekt, betekent dit dat u niet langer kunt genieten van de diensten van HR Partners.

4. Recht van bezwaar

Indien uw persoonlijke gegevens niet correct zijn, en u hebt verzocht ze aan te passen of als je schat dat HR Partners uw gegevens op een onrechtmatige manier behandelt, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

5. Recht op beperkte verwerking

U mag ook verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

6. Recht om toestemming te herroepen

Wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op elk moment intrekken. HR Partners zal dan uw gegevens verwijderen.

Informatie over navigatie

We gebruiken « cookies » of soortgelijke technologieën om u te helpen bij het personaliseren van uw online ervaring. Een cookie is een tekstband dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies worden voornamelijk gebruikt om u tijd te besparen. De functie van een cookie is om de webserver op de hoogte te brengen dat u een specifieke pagina opnieuw bent komen raadplegen.

Veiligheid

HR Partners zet alles in staat om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy optimaal te beschermen.

We nemen alle technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn voor dit doel, omdat we veel belang hechten aan de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens!

Contact

Als u een of meer van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen of als u vragen hebt over deze verklaring, stuur dan een e-mail privacy@hrpartners.be.