HR for HR

Voor en door hr-verantwoordelijken

De problematieken waarmee bedrijven geconfronteerd worden, roepen dag in dag uit nieuwe behoeften op die een impact hebben op hun werking. HR Partners beschikt over een team van hr-experts die geselecteerd zijn op basis van hun hoge opleidingsniveau, hun ervaring met human-resources, hun (inter)persoonlijke competenties en hun passie voor human-resources en het werkveld.

Als externe specialisten bekijken wij uw situatie vanuit een ander standpunt en besteden we de nodige tijd en aandacht aan het leren kennen van uw dagdagelijkse context om de oplossing voor te stellen die het best bij uw behoeften past. Die bijzondere, unieke benadering van HR Partners is uw garantie op dezelfde mate van betrokkenheid als die u zou verwachten van een medewerker, en kan u voor een bepaalde periode rekenen op de ervaring en competenties van een externe partner.

Uw uitdagingen vandaag en morgen

HR Partners is ontstaan door na te denken over de zes belangrijkste elementen waarmee een hr-afdeling vandaag en morgen moet omgaan:

Positionering

Wat is de identiteit van de afdeling binnen de organisatie? Wat is haar rol? Hoe kan haar bijdrage aan de werking van het bedrijf in de verf gezet worden?

Beheer van talenten

Hoe trek je talent aan? Hoe houd je talent aan boord? Hoe kom je talent op het spoor? Hoe kan je het potentieel van talentvolle mensen ontplooien?

Focus op de werknemers

Hoe kan je je concentreren op je werknemers? Hoe kan je aandacht hebben voor hun relatie met het bedrijf en hun welzijn binnen de organisatie? Welk antwoord kan je bieden op hun mobiliteitsproblemen?

Verandering van cultuur en een cultuur van verandering

Hoe ga je om met verandering? Hoe kan je medewerkers en managers begeleiden in die verandering? Hoe kan je anticiperen op evoluties?

Organisationeel en persoonlijk leiderschap

Hoe kan je managers begeleiden/ondersteunen/laten groeien in hun rol? Hoe zorg je ervoor dat ze nog beter in staat zijn om teams te leiden? Hoe ziet de rol van de manager van morgen eruit en hoe kan je hen voorbereiden op hun nieuwe uitdagingen?

Verwerking en analyse van hr-gegevens

Hoe verwerk je de gegevens van human-resources (lonen, turnover, absenteïsme, rekrutering…)? Hoe identificeer je de doelstellingen bij een rekruteringoe Hoe?

HR Partners beheerst al die uitdagingen dankzij de ervaring die zijn teams hebben opgedaan bij honderden privé- en publieke klanten, wat garant staat voor efficiënte en doelgerichte oplossingen.

Een aangepaste oplossing op maat

HR Partners tracht uw bedrijf geen voorgekauwd theoretisch kader op te dringen. We stellen steeds op maat gemaakte oplossingen voor op basis van uw noden. Onze teams behandelen elk geval individueel en komen met pistes die specifiek bij u passen.

Een langetermijnrelatie

Vertrouwen, engagement en betrokkenheid zijn de kern van waar het bij HR Partners om gaat. Onze bedoeling is om in cocreatie met u samen te werken om tot de meest relevante antwoorden te komen. We implementeren duurzame oplossingen en garanderen dat wat vandaag in praktijk wordt gebracht ook morgen nog van grote waarde zal zijn.

Dichtbij u

In een geglobaliseerde en sterk gedigitaliseerde wereld wil HR Partners dichtbij uw bedrijf staan en lokaal verankerd blijven. Het netwerk van HR Partners is actief over heel België, met kantoren in Brussel, Wallonië (Waver) en Vlaanderen (Drongen).