HR for HR

Het mobiliseren van talenten – essentieel om toegevoegde waarde te creëren

Mensen zijn een zeer belangrijke troef voor bedrijven en organisaties. Ondernemingen investeren dan ook sterk in het rekruteren en verder ontwikkelen van medewerkers en hechten belang aan hun groeimogelijkheden en well being.

Ondanks deze investeringen worden vele bedrijven en organisaties geconfronteerd met verloop onder hun medewerkers, zelfs in een krappe arbeidsmarkt zoals we die vandaag beleven: enerzijds een arbeidsaanbod dat de vraag overstijgt – anderzijds de in-vraag-stelling van de relatie tussen werkgevers en werknemers ingevolge de corona pandemie.

Uw uitdagingen vandaag en voor de toekomst

Talenten aantrekken, retentie en mobiliteit

Hoe talenten aantrekken? Hoe ze behouden? Hoe ze identificeren? Hoe hun potentieel optimaal benutten?

Focus op well being en engagement van medewerkers

Hoe focussen op werknemers? Hoe rekening houden met hun relatie t.o.v de organisatie en hun well being binnen de onderneming? Hoe omgaan met mobiliteit onder werknemers?

Digitalisering en change management

Hoe omgaan met verandering? Hoe medewerkers en managers begeleiden bij veranderprocessen? Hoe anticiperen op nieuwe ontwikkelingen?

Flexibiliteit en arbeidsorganisatie

Hoe flexibele werkuren en werkplaatsen managen? Hoe de NWOW vertalen naar een duurzaam beleid? Hoe omgaan met veranderingen in het werknemersprofiel en outsourcing van bepaalde activiteiten?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, diversiteit en inclusie

Hoe sociale en omgevingsfactoren integreren in de activiteiten van de onderneming? Hoe diversiteit en inclusie uitrollen? Hoe mobiliteit en fleet optimaliseren?

Organisatorisch en persoonlijk leiderschap

Hoe managers verder ontwikkelen ? Hoe hun vaardigheden aanscherpen om teams aan te sturen? Hoe ziet de manager van de toekomst eruit en hoe bereiden we mensen voor op deze rol met bijhorende uitdagingen?

Analyse en verwerking van HR gegevens

Hoe HR informatie beheren (lonen, turnover, rekrutering,...)? Hoe doelgroepen voor rekrutering in kaart brengen?

De positionering van de HR-afdeling

Wat betekent HR binnen de organisatie? Welke rol neemt HR op? Hoe de toegevoegde waarde van HR valoriseren?