Werken bij HR Partners

Werken bij HR Partners is kiezen voor een bedrijf:

Dat investeert in het leertraject en de ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers.

Van bij opstart wordt er samen een opleidingstraject opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met jouw specifieke opleidingsnoden en wensen.

Waar medewerkers erkenning krijgen voor hun inspanningen en aangemoedigd worden om nieuwe dingen te ondernemen.

Bij HR Partners kijken we naar de toekomst ;  er worden op regelmatige basis opvolgingsgesprekken ingepland. Onder het motto “nobody is perfect”, wordt naast het in de verf zetten van de goede punten, ook op een transparante manier gecommuniceerd over de groeipunten en hoe deze aan te pakken. Hierbij wordt eigen initiatief aangemoedigd, fouten mogen gemaakt worden.

Waar autonomie en het opnemen van verantwoordelijkheden worden gestimuleerd.

We moedigen medewerkers aan om deel te nemen aan uiteenlopende werkgroepen, waarbij ieders inbreng overwogen en gewaardeerd wordt. Heb je zelf een idee rond een thema? Bij HR Partners wordt er naar jou geluisterd.

Waar werken ook fun is en menselijke relaties naar waarde worden geschat.

HR Partners hecht veel belang aan collegialiteit en menselijke contacten. We ondersteunen elkaar in eenieders projecten, zo sta je er nooit alleen voor. Er worden activiteiten georganiseerd, binnen en buiten de werkuren, toegankelijk voor iedereen maar zonder enige verplichting.

Waar je met fierheid voor werkt en dat je graag zal aanbevelen aan je omgeving.

Een duurzame organisatie binnen een internationaal kader, waar professionalisme, collegialiteit, samenhorigheid en diversiteit fundamentele waarden vertegenwoordigen. 
 

Op freelance basis werken voor HR Partners betekent:

  • Voorstellen van opdrachten ontvangen in lijn met competenties en ervaring.
  • Inspraak hebben in de keuze van opdrachten.
  • Support krijgen van mensen die HR door en door kennen.
  • Korte communicatielijnen met ondersteundende diensten.
  • Correcte en tijdige betaling.
  • Betrokken worden bij HR Partners initiatieven en events.
  • Kiezen voor een mogelijkheid tot lange- termijn-samenwerking.

Niet voor niets hebben we dit jaar opnieuw de “Happy at Work” onderscheiding behaald!

Happy at Work